Istorija

 • Међународни односи (крај 18 - почетак 20. века), Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века)
 • 1995 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2003 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЗАПАДНОЕВРОПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ ИДЕЈЕ У "СРПСКОМ КЊИЖЕВНОМ ГЛАСНИКУ"1901-1914)
 • 2006 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: БЕНЏАМИН ДИЗРАЕЛИ И БАЛКАНСКА ПОЛИТИКА ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ)
 • (2004 - 2005) Oksfordski univerzitet (University of Oxford)
 • 2017 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 2004 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 2000 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 2008 -  2010 -  Општа историја новог века 2
  Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина (гостујући професор)
 • 2008 -  Општа историја новог века 2, Источно питање
  Филозофски факултет Универзитета Источно Сарајево, Источно Сарајево, Република Српска, Босна и Херцеговина (гостујући професор)
 • 2009 -  Историја српске дипломатије
  Дипломатска академија Министарства спољних послова Републике Србије, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2000 -  Више различитих предавања и курсева
  Истраживачка станица Петница, Петница, Србија (предавање по позиву)
 • 2005 -  Члан уређивачког одбора библиотеке "Историјска мисао" Српске књижевне задруге  (чланство)
 • 2005 -  Члан уређивачког одбора часописа Museum, Годишњак Народног музеја у Шапцу  (чланство)
 • 2008 -  КОЕД, Центар за континуирану едукацију  (чланство)
 • 2013 -  Члан Комисије САНУ и РАНУ за сарадњу српских и руских историчара  (чланство)
 • 2012 -  Члан Одбора САНУ за историју Србије у 19. веку  (чланство)
 • 2012 -  Члан Одбора Одељења за друштвене науке Матице српске  (чланство)
 • 2012 -  Члан уређивачког одбора Српског Биографског речника Матице српске(уредник за период 1903-1918)  (чланство)
 • 2013 -  Министарство културе и информисања Републике Србије  (Члан Комисије за откуп књига за библиотеке)
 • 2010 -  Конфликти и кризе: Сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку
  Институт за савремену историју у Београду
 • 2001 -  2005 - Империје и нације (15-20 век)
  Филозофски факултет у Београду
 • 2006 -  2010 - Модернизација Западног Балкана
  Филозофски факултет у Београду
 • 2010 -  Историја политичких идеја и институција на Балкану у 19. и 20. веку
  Балканолошки институт САНУ
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑