Istorija

 • 2020 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ДИДАКТИКА СА МЕТОДИКЕ)
 • 2020 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ДИДАКТИКА СА МЕТОДИКОМ)
 • 2016 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: Дидактика са методиком)
 • 2010 -  2014 - Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији (пројекат бр. 179060, МПНТР)
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду
 • 2014 -  2016 - Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије (пројекат бр. 47008, МПНТР)
  Институт за педагошка истраживања, Београд
 • 2012 -  2013 - Обезбеђивање квалитета универзитеског образовања: улога и одговорност студената и наставника (програм билатералне сарадње између Србије и Словеније)
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду
 • 2014 -  2016 - Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (пројекат бр. 179034, МПНТР)
  Институт за педагошка истраживања, Београд
↑↑↑