Istorija

 • Национална историја у 20. веку
 • 1985 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1992 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: УДРУЖЕНА ОПОЗИЦИЈА 1935-1939)
 • 2004 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: БОЖИДАР МАРКОВИЋ (1874-1946)-ПОЛИТИЧКА БИОГРАФИЈА)
 • 2019 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 2014 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 2004 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 1996 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 2007 -  2007 -  Историја Југославије
  Масариков универзитет, Брно, Чешка Република (предавање по позиву)
 • 2006 -  Комисија за архиве  (чланство)
 • 1990 -  1996 - Историја 20. века (члан редакције)  (чланство)
 • 2013 -  Матица српска и САНУ  (члан Уређивачког одбора Српске енциклопедија)
 • 2013 -  Матица српска  (члан Уређивачког одбора Српског биографског речника)
 • 2013 -  Музеј историје Југославије  (члан Стручног савета Музеја историје Југославије)
 • 2001 -  2005 - Србија (1918-1941). Историја приватног и јавног живота
  Филозофски факултет у Београду (Држава: простор јавног )
 • 2001 -  2005 - Историја српских (југословенских) државних институција и истакнутих појединаца
  Институт за савремену историју (Милорад Драшковић (1873-1921))
 • 2006 -  2010 - Југославија и изазови Хладног рата 1946-1989/90.
  Филозофски факултет у Београду (Југословенски дисиденти у политици и литератури)
 • 2011 -  Српска нација - интегративни и дезинтегративни процеси.
  Филозофски факултет Универзитета у Београду.
 • 2011 -  Срби и Србија у југословенском и међународном контексту. Унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници
  Институт за новију историју Србије
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑