Istorija

 • Општа историја новог века
  Историја Балкана 15-19. век
  Историја Османског царства 15-19. век
 • 1987 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1991 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: БЕОГРАД У 17. ВЕКУ ПРЕМА ТУРСКИМ ДОКУМЕНТИМА КОНТА МАРСИЉИЈА)
 • 1999 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТУРСКА И ХИЛАНДАР У XVI И XVII ВЕКУ)
 • 2006 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 2000 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ИСТОРИЈА НОВОГ ВЕКА)
 • 2002 -  2002 -  Османска дипломатика и палеографија
  Институт за медитеранске студије, Одељење за историју и археологију Критског универзитета, Ретимно, Грчка (гостујући професор)
 • 2004 -  2004 -  Османска дипломатика и палеографија
  Институт за медитеранске студије, Одељење за историју и археологију Критског универзитета, Ретимно, Грчка (гостујући професор)
 • 2002 -  The Use of Non-Ottoman Documents in the Islamic (Kadi) Law Court during the Ottoman Period
  Одељење за историју и археологију Критског универзитета, Ретимно, Грчка (предавање по позиву)
 • 2006 -  Everyday Life in Belgrade during the Ottoman period
  Сабанџи универзитет, Истанбул, Турска (предавање по позиву)
 • 2011 -  Ottoman Documents from Hilandar Monastery
  Center for History and Palaeography, National Bank of Greece Cultural Foundation, Атина, Грчка (предавање по позиву)
 • 2011 -  From Belgrad Dar-ül-cihad to Belgrad cennet-abad and Back: Urban Development and Everyday Life in Ottoman Belgrade, 16th-17th C.
  Department of History and Archaeology, University of Crete, Ретимно, Грчка (предавање по позиву)
 • 2000 -  2005 - Музеј града Београда  (Члан Управног одбора)
 • 1995 -  1998 - Одбор за посебна издања Архива Србије  (чланство)
 • 1999 -  Хиландарски одбор САНУ  (чланство)
 • 2002 -  Comité International d’Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO)  (чланство)
 • 2005 -  Стручни савет Катедре за историју и археологију Коларчеве задужбине  (чланство)
 • 2005 -  Извршни одбор International Association for Ottoman Social and Economic History (IAOSEH)  (чланство)
 • 2006 -  2008 - Уређивачки одбор Годишњака града Београда  (чланство)
 • 2008 -  Управни директорат Comité International d’Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO)  (чланство)
 • 2009 -  Уређивачки одбор Годишњака града Београда  (чланство)
 • 2003 -  2009 - Хиландарски одбор Министарства културе и медија Републике Србије  (члан одбора)
 • 2011 -  Međunarodno uredničko vijeće, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest  (чланство)
 • 2011 -  Редакциони одбор, Хиландарски зборник  (чланство)
 • 2012 -  Уредништво, Зборник Матице српске за историју  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Модернизација западног Балкана (бр. 147017)
  Филозофски факултет
 • 2006 -  2010 - Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура (бр. 147012)
  Балканолошки институт САНУ
 • 2011 -  2015 - Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура (бр. 177003)
  Балканолошки институт САНУ
 • 2011 -  2015 - Традиција, иновација и идентитет у византијском свету (бр. 177032)
  Византолошки институт САНУ
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑