Istorija

  • 2002 - магистарске студије - Московски Државни Универзитет "М.В. Ломоносов"
  • 2010 - докторске студије - ФФ
  • 2018 - ванредни професор - ФФ
    (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
  • 2014 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА)
↑↑↑