Istorija

 • Историја Југославије: политички, културни, модернизацијски утицаји
  Историја југословенског друштва
  Историја Југославије: однос државе и верских заједница
  Историја историографије о Југославији
  Историја хладног рата
 • 1993 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КУЛТУРНА ПОЛИТИКА У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ (1929-1941))
 • 1980 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1985 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Агитпроповска фаза културне политике у Србији 1945-1952)
 • 2003 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 1998 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 1993 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 1985 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 2005 -  2005 -  четири предавања из историје Југославије
  Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад, Србија (предавање по позиву)
 • 1992 -  2007 -  осам предавања из историје Југославије
  Коларчев народни универзитет, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2008 -  Историја Југославије
  Универзитет у Јекатеринбургу, Јекатеринбург, Русија (гостујући професор)
 • 2002 -  Институт за новију историју Србије, Београд  (председник Управног одбора Института за новију историју Србије)
 • 2005 -  Архив Србије, Београд  (председник Управног одбора Архива Србије)
 • 2007 -  Универзитет у Београду  (представник Филозофског факултета у Већу групација друштвено-хуманистичких наука)
 • 2001 -  2003 - основане од стране председника СР Југославије Војислава Коштунице  (председник Комисије за истину и поверење)
 • 2006 -  Београд  (оснивач и руководилац Центра за историју Југославије и хладног рата)
 • 2003 -  2005 - Универзитет у Београду  (председник Комисије за историјске и социолошке науке)
 • 2004 -  associate member of the London School of Economics and Political Science Cold War Studies Centre  (чланство)
 • 1995 -  Годишњак за друштвену историју, Београд (члан редакције)  (чланство)
 • 1997 -  2005 - Токови историје, Београд (члан редакције)  (чланство)
 • 2013 -  Историјски музеј Србије  (члан Управног одбора)
 • 2001 -  2006 - Србија 1918-1941. Историја приватног и јавног живота
  Министарство науке СР Србије (шеф пројекта)
 • 2007 -  2010 - Француска - најважније средиште југословенске академске елите у послератној Европи 1945-1971
  Национални центар за научна истраживања Републике Француске, Министарство науке РС (шеф пројекта)
 • 2006 -  Југославија и изазови Хладног рата 1946-1989/90
  Филозофски факултет у Београду (Спољна политика Ј. Б. Тита у Хладном рату)
 • 2011 -  Српска нација-интегративни и дезинтегративни процеси
  Филозофски факултет у Београду
 • 2011 -  Срби и Србија у југословенском и међународном контексту:унутрашњи развитак уи положај у европској/светској заједници
  Институт за новију историју Србије
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑