Institut za pedagogiju i andragogiju - Saradnici

САРАДНИЦИ

др Живка Крњаја, редовни професор, управник Института


др Миомир Деспотовић, редовни професор
др Снежана Медић, редовни професор
др Шефика Алибабић, редовни професор
др Радивоје Кулић, редовни професор у пензији
др Наташа Вујисић-Живковић, редовни професор
др Радован Антонијевић, редовни професор
др Драгана Павловић-Бренеселовић, редовни професор
др Слађана Анђелковић, редовни професор Географског факултета у Београду
др Александра Пејатовић, ванредни професор
др Катарина Поповић, ванредни професор
др Кристинка Овесни, ванредни професор
др Биљана Бодрошки-Спариосу, ванредни професор
др Емина Хебиб, ванредни професор
др Наташа Матовић, ванредни професор
др Лидија Радуловић, ванредни професор
др Вера Спасеновић, ванредни професор
др Виолета Орловић Ловрен, ванредни професор
др Јелена Врањешевић, ванредни професор
др Владета Милин, доцент
др Зорица Шаљић, доцент
др Александар Тадић, доцент
др Лидија Мишкељин, доцент
др Александра Илић-Рајковић, доцент
др Саша Дубљанин, доцент
др Зорица Милошевић, доцент
др Маја Максимовић, доцент
др Јован Миљковић, доцент
др Тамара Николић, доцент
др Ивана Јеремић, доцент
др Бојан Љујић, доцент
др Милан Станчић, доцент
др Наташа Николић, асистент
Александар Булајић, асистент
Кристина Пекеч, асистент
Мирјана Сенић Ружић, асистент
Невена Митранић, асистент
Драгана Пурешевић, асистент
Вукашин Гроздић, истраживач-приправник
Јелена Стојковић, истраживач-приправник
Лука Николић, истраживач-приправник

↑↑↑