Institut za pedagogiju i andragogiju - Biblioteka

БИБЛИОТЕКА

Институт располаже библиотечким фондом од 535 књига и 106 часописа. Наведени део фонда налази се у просторијама Института и сарадници га могу користити за сопствене потребе и за рад изван Института. Одређени број књига и часописа Институт је уступио Библиотеци Одељења за педагогију и андрагогију, како би били на располагању и студентима.

↑↑↑