Filozofija

Курс:
Филозофија науке (докторске)
Предавачи: др Слободан Перовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Biće obrađeni neki od glavnih problema u savremenoj filozofiji nauke. Najopštija pitanja koja će biti razmatrana jesu racionalnost u nauci, progres u nauci, naučno otkriće, realizam i antirealizam, Dijemova teza, metafizički i društveni uticaji na sadržaj naučnih teorija. Takodje specijalizovane teme poput filozofije fizike (konceptualni problemi u pojedinim teorijama u fizici, poput kvantne mehanike) zavisno od interesa studenata.
Циљ изучавања курса: Da upozna studente sa osnovnim problemima i aktuelnim raspravama u savremenoj filozofiji nauke i da ih osposobi za samostalno istraživanje u datoj oblasti.
Предуслови за полагање: Bez posebnih uslova izuzev onih koje predviđa statut Fakulteta.
Облици наставе: Predavanja i vežbe, diskusije relevantne literature, seminarski radovi i saopštenja. Fokus na kurs seminarskog tipa sa studentskim prezentacijama relevantnih tema i podrobne diskusije problema.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
H. Price: Time’s arrow and Archimedes’s point, Oxford University Press, 1996. Copernicus, Darwin and Freud: Revolutions in the History and Philosophy of Science, Wiley, 2008.
↑↑↑