Filozofija

Курс:
Филозофија и књижевност (осн.)
У оквиру предмета: Филозофија и књижевност
Предавачи: др Ирина Деретићредовни професор
др Моника Јовановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Pitanja koja će se razmatrati uključuju prirodu stiha kao ritmičke jedinice sa osobenim semantičkim potencijalom koji se aktualizuje u poeziji; druge distinktivne odlike pesničkog jezika koje osvetljavaju teorije Jakobsona, Tinjanova i Mukaržovskog i kojima se objašnjavaju posebne semantičke mogućnosti tog jezika i tvrdnje o posebnom kognitivnom statusu poezije; ideju da se pesnički tekst svojim „semantičkim bogatstvom“ opire iscrpnoj doslovnoj parafrazi; prirodu metafore i uopšte figurativnog jezika u poeziji i izvan nje; analogije između kognitivnog statusa poezije i filozofije, zasnovane na suprotstavljanju jedne i druge nauci i naučnoj upotrebi jezika.
Циљ изучавања курса: Student treba da se upozna s osobenim odlikama književnog i, naročito, pesničkog jezika, koje motivišu ideje o posebnom kognitivnom statusu poezije (i književnosti uopšte) i njenim dodirnim tačkama s filozofijom.
Предуслови за полагање: Upis na fakultet
Облици наставе: Predavanja i vežbe.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Roman Jakobson, Ogledi iz poetike, 1978
Leon Kojen, Jakobson: poetika i metrika, 1998
Jurij Tinjanov, Problemi stihovnog jezika; Arhaisti i novatori, Sarajevo, 1990
Metafora, figure i značenje: zbornik teorijskih radova, priredio Leon Kojen, 1986
Општа допунска литература
Stein Haugom Olsen, The Structure of Literary Understanding, 1978
Jan Mukaržovski, Struktura pesničkog jezika, 1986, str. 48-102, 155-182
Donald Davidson, „What Metaphors Mean“, Critical Inquiry, 1978
Cleanth Brooks, The Well-Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry, 1947, str. 3-20 i 176-196
William Empson, The Structure of Complex Words, 1951, str. 1-83
Eva Feder Kittay, Metaphor: Its Cognitive Force and Linguistic Structure, 1987
Leon Kojen, Studije o srpskom stihu, 1996, str. 3-24
Peter Lamarque and Stein Haugom Olsen, Truth, Fiction, and Literature, 1994, str. 255-456
↑↑↑