Filozofija

Курс:
Декартова филозофија (осн.)
У оквиру предмета: Декартова филозофија
Предавачи: др Живан Лазовићредовни професор
др Машан Богдановскиванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Обрађују се следеће теме: Декартов метод сумње, Cogito, однос према средњовековној и аристотеловској филозофији, однос између филозофије и посебних наука, аргументи за постојање Бога, проблем супстанције и проблем односа духа и тела. На вежбама се, кроз припремљена излагања и дискусију, обрађују делови из Декартових списа и текстови савремених аутора релевантни за теме које су претходно обрађене на предавањима.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са темама и проблемима из Декартове филозофије, посебно са онима који су обележили почетак модерне филозофије и који су присутни и у савременој филозофији.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Настава се изводи кроз предавања и вежбе (семинаре).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Routlidžova Istorija filozofije IV; Dekart, Reč o metodi, Meditacije, Osnovi filozofije; Curley, Descartes Against the Skeptics; Lazović, "Kartezijanski skepticizam";
↑↑↑