Filozofija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 04. до 16.07. 2019.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2019.
  • провера услова и приговори: 17.07. 2019.
  • испити: од 26.08. до 04.09. 2019.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
27.08. у 10.00 ФДС

Онтологија
27.08. у 10.00 ФДС

Етика
4.09. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
2.09. у 13.00 каб. 377

Филозофија науке
2.09. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
2.09. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
29.08. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
3.09. у 10.00 сала 308

Филозофија духа
2.09. у 14.00 каб. 353

Филозофија егзистенције
29.08. у 15.00 каб. 377

Феноменологија
29.08. у 15.00 каб. 377

Филозофија духа
2.09. у 14.00 каб. 353I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
30.08. у 10.00 сала 301

Увод у филозофију и критичко мишљење
29.08. у 9.30 сала 308

Логика - писмени
26.08. у 12.00 сала 103

Логика - усмени
4.09. у 12.00 сала 309

Историја филозофије Iб
27.08. у 12.30 сала 308Изборни филозофски
Увод у метафизику
27.08. у 15.00 каб. 377

Увод у филозофију религије
4.09. у 12.00  3.09. у 12.00, сала 312 сала 301

Увод у проблеме политике
4.09. у 13.00 сала 313

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
2.09. у 13.00 ФДС

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
2.09. у 13.00 ФДСII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
29.08. у 13.00 каб. 358

Историја филозофије IIб
29.08. у 13.00 каб. 358

Теорија сазнања I
2.09. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
5.09. у 10.00 ФДС

Естетика I
27.08. у 10.00 ФДС

Естетика II
27.08. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика (писмени)
26.08. у 12.00 сала 103

Математика (усмени)
4.09. у 12.00 сала 309III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
29.08. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
28.08. у 12.00 сала 301

Филозофија политике
3.09. у 10.00 сала 308

Увод у филозофију науке
2.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука I
2.09. у 10.00 сала 312

Етика
4.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
4.09. у 11.00 ФДСИзборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
4.09. у 12.00  3.09. у 12.00, сала 312 сала 301

Хјумова филозофија
2.09. у 15.00 ФДС

Теорија делања
28.08. у 13.00 каб. 382

Теорија рационалног избора
29.08. у 13.00 каб. 358

Савремене теорије правде
4.09. у 10.00 сала 313

Наука и рационалност
4.09. у 13.00 сала 312

Филозофија простора
4.09. у 13.30  3.09. у 13.30, каб. 360 каб. 360IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
29.08. у 11.30 ФДС

Историја филозофије IVб
3.09. у 12.00  27.08. у 11.00, сала 313 сала 312

Филозофија наука II
4.09. у 11.30 сала 312

Филозофија духа (писмени)
2.09. у 11.00 сала 104

Филозофија духа (усмени)
2.09. у 14.00 каб. 353

Квајнова филозофија
27.08. у 11.30 сала 312

Прагматизам и постпрагматизам
3.09. у 11.30 ФДС

Проблеми савремене естетике (проф. др Небојша Грубор)
27.08. у 10.00 ФДС

Француски структурализам и постструктурализам
29.08. у 15.00 каб. 377

Правци савремене филозофије
29.08. у 15.00 каб. 377

Савремене етичке теорије
4.09. у 15.00 каб. 353

Поједине теме из филозофије науке (проф. др Слободан Перовић)
2.09. у 12.00 каб. 356

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
27.08. у 11.30 сала 312

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
28.08. у 12.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (ЕН)
2.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија науке (ЕН)
27.08. у 10.00 сала 312

Филозофија културе
4.09. у 13.30  3.09. у 13.30, каб. 360 каб. 360

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
26.08. у 12.00 сала 103

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
27.08. у 12.00 сала 104

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
27.08. у 10.00 сала 312МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
5.09. у 10.00  3.09. у 10.00, ФДС ФДС

Логика
4.09. у 12.00 сала 309

Филозофија духа и когниције
2.09. у 16.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
3.09. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
3.09. у 17.00 каб. 358

Историја естетике
27.08. у 10.00 ФДС

Теорије лепоте у класичној и модерној естетици
27.08. у 10.00 ФДС

Методологија и филозофија науке
2.09. у 13.00 сала 312

Филозофија психоанализе
29.08. у 15.00 каб. 377

Примењена етика
4.09. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
4.09. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
4.09. у 15.00 каб. 353

Филозофски проблеми
29.08. у 11.30 ФДСДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање (проф. др Живан Лазовић)
5.09. у 10.00  3.09. у 10.00, ФДС ФДС

Филозофија когниције
2.09. у 16.00 каб. 353

Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
2.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања (проф. др Слободан Перовић)
2.09. у 12.00 каб. 356

Историја етике
4.09. у 15.00 каб. 353

Морална епистемологија
4.09. у 15.00 каб. 353

Филозофија и психоанализа
29.08. у 15.00 каб. 377

Филозофска логика и сазнање
29.08. у 11.30 ФДС
↑↑↑