Filozofija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10. до 17.06. 2019.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2019.
  • провера услова и приговори: 18.06. 2019.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2019.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
25.06. у 10.00 ФДС

Онтологија
25.06. у 10.00 ФДС

Етика
27.06. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
1.07. у 12.00 каб. 377

Филозофија науке
26.06. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
26.06. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
28.06. у 10.30 ФДС

Филозофија политике
2.07. у 10.00 сала 308

Филозофија духа
1.07. у 15.00 каб. 353

Филозофија егзистенције
27.06. у 15.00 каб. 377

Феноменологија
27.06. у 15.00 каб. 377I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
3.07. у 11.00 сала 104

Историја филозофије Iб
24.06. у 12.30 ФДС

Увод у филозофију и критичко мишљење
27.06. у 9.45 сала 308

Логика - писмени
26.06. у 16.00 сала 103

Логика - усмени
28.06. у 14.00 сала 310Изборни филозофски
Увод у метафизику
25.06. у 15.10 каб. 377

Увод у филозофију религије
25.06. у 14.00  25.06. у 14.00, сала 101 сала 301

Увод у проблеме политике
24.06. у 14.00 сала 103

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
2.07. у 13.00 ФДС

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
2.07. у 13.00 ФДСII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
27.06. у 15.00  28.06. у 13.00, каб. 358 каб. 358

Историја филозофије IIб
27.06. у 15.00  28.06. у 13.00, каб. 358 каб. 358

Теорија сазнања I
2.07. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
1.07. у 10.00 ФДС

Естетика I
25.06. у 10.00 ФДС

Естетика II
25.06. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика - писмени
26.06. у 16.00 сала 103

Математика - усмени
28.06. у 14.00 сала 310III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
25.06. у 16.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
1.07. у 12.00 сала 104

Филозофија политике
2.07. у 10.00 сала 308

Увод у филозофију науке
26.06. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука I
3.07. у 11.30 сала 312

Етика
27.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
24.06. у 12.00 сала 312Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
25.06. у 14.00  25.06. у 14.00, сала 101 сала 301

Хјумова филозофија
2.07. у 15.00 ФДС

Теорија делања
26.06. у 13.00 каб. 382

Теорија рационалног избора
27.06. у 15.00 каб. 358

Савремене теорије правде
3.07. у 10.00 сала 313

Наука и рационалност
1.07. у 12.00  26.06. у 13.30, сала 312 сала 312

Филозофија простора
25.06. у 15.30  26.06. у 13.00, каб. 353 каб. 360IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
28.06. у 11.00 ФДС

Историја филозофије IVб
27.06. у 10.00 сала 312

Филозофија науке II
1.07. у 10.00  26.06. у 11.30, сала 312 сала 312

Филозофија духа (писмени)
1.07. у 12.00 сала 308

Филозофија духа (усмени)
1.07. у 15.00 каб. 353

Логички емпиризам
26.06. у 11.00 сала 313

Филозофија језика и метафизика
26.06. у 11.30 сала 313

Прагматизам и постпрагматизам
27.06. у 11.00 сала 309

Проблеми савремене филозофије
27.06. у 11.30 сала 309

Проблеми савремене естетике
24.06. у 11.30 каб. 355

Правци савремене филозофије
27.06. у 15.00 каб. 377

Француски структурализам и постструктурализам
27.06. у 15.00 каб. 377

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић
24.06. у 12.00 сала 313

Квајнова филозофија
24.06. у 12.00 сала 313

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
26.06. у 11.00 каб. 382

Савремене етичке теорије
27.06. у 15.00 каб. 353Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
26.06. у 12.00 каб. 356

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
24.06. у 10.00 сала 105

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
25.06. у 16.00  25.06. у 16.00, каб. 353 каб. 360

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН, ПС)
26.06. у 15.00  26.06. у 16.00, сала 103 сала 104

Увод у филозофију (ПЕ, АН, ПС)
24.06. у 12.30 сала 105

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
24.06. у 10.00 сала 105МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
1.07. у 10.00 ФДС

Логика
28.06. у 14.00 сала 310

Историја естетике
25.06. у 10.00 ФДС

Теорије лепоте у класичној и модерној естетици
25.06. у 10.00 ФДС

Проблеми естетике
24.06. у 11.30 каб. 355

Методологија и филозофија науке
3.07. у 10.30 каб 376

Нормативна етика
27.06. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
27.06. у 15.00 каб. 353

Филозофски проблеми
27.06. у 11.30 сала 309

Нормативна политичка теорија
25.06. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
25.06. у 17.00 каб. 358

Филозофија психоанализе
27.06. у 15.00 каб. 377

Филозофија духа и когниције
1.07. у 17.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање
1.07. у 10.00 ФДС

Филозофска логика и сазнање
28.06. у 10.00 ФДС

Филозофија науке
26.06. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања
26.06. у 12.00 каб. 356

Морална епистемологија
27.06. у 15.00 каб. 353

Историја етике
27.06. у 15.00 каб. 353

Филозофија и посебне науке (проф. др Миланко Говедарица)
27.06. у 15.00 каб. 377

Филозофија и психоанализа
27.06. у 15.00 каб. 377

Филозофија когниције
1.07. у 17.00 каб. 353

Филозофија простора и времена
25.06. у 16.00 каб. 360
↑↑↑