Filozofija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14.12. до 26.12.2020.
  • уплата најкасније до: 25.12.2020. /до 20%/
  • провера услова и приговори: 27.12.2020. и 28.12.2020.
  • испити: од 11. до 23.01.2021.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
11.01. у 8.00 сала 310

Етика
14.01. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
12.01. у 12.00 каб. 354

Филозофија науке
13.01. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
13.01. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
12.01. у 12.00 сала 313

Филозофија политике
15.01. у 13.00 сала 308

Онтологија
11.01. у 8.00 сала 310

Филозофија духа
13.01. у 14.00 каб. 353

Филозофија егзистенције
12.01. у 13.00 сала 310

Феноменологија
12.01. у 13.00 сала 310I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
16.01. у 13.30 сала 103

Увод у филозофију и критичко мишљење
13.01. у 11.00 сала 310

Логика - писмени
11.01. у 10.00 сала 103

Логика - усмени
16.01. у 12.00 сала 308

Историја филозофије Iб
15.01. у 12.00 сала 313Изборни филозофски
Увод у метафизику
16.01. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
11.01. у 12.00 сала 301

Увод у проблеме политике
12.01. у 13.00 сала 301

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за филозофе)
11.01. у 13.00 сала 308

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за остале студијске групе)
11.01. у 13.00 сала 308II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
15.01. у 10.00 ФДС

Историја филозофије IIб
13.01. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања I
11.01. у 10.00 сала 308

Теорија сазнања II
15.01. у 12.00  14.01. у 12.00, сала 301 сала 301

Естетика I (проф. др Небојша Грубор)
11.01. у 8.00 сала 310

Естетика I (доц. др Моника Јовановић)
12.01. у 10.00 сала 301

Естетика II
11.01. у 8.00 сала 310Изборни нефилозофски
Математика (писмени)
11.01. у 10.00 сала 103

Математика (усмени)
16.01. у 12.00 сала 308III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
16.01. у 15.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
12.01. у 12.00 сала 308

Филозофија политике
15.01. у 13.00 сала 308

Увод у филозофију науке
13.01. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука 1
13.01. у 10.00  15.01. у 10.00, сала 313 сала 313

Етика
14.01. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
12.01. у 12.00 сала 312Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
11.01. у 12.00 сала 301

Хјумова филозофија
11.01. у 15.00 сала 308

Теорија делања
13.01. у 13.00 каб. 382

Савремене теорије правде
15.01. у 13.00 сала 312

Наука и рационалност
13.01. у 12.00 сала 313IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
14.01. у 12.00 сала 308

Историја филозофије IVб
14.01. у 12.00 сала 310

Филозофија науке 2
14.01. у 10.00 сала 313

Филозофија духа (писмени)
13.01. у 12.00 сала 101

Филозофија духа (усмени)
13.01. у 14.00 каб. 353

Хајдегерова филозофија
11.01. у 8.00 сала 310

Прагматизам и постпрагматизам
12.01. у 12.00 сала 313

Проблеми савремене филозофије
12.01. у 12.00 сала 313

Логички емпиризам
12.01. у 12.00 сала 313

Филозофија језика и метафизика
12.01. у 12.00 сала 313

Квајнова филозофија
15.01. у 12.00  14.01. у 12.00, сала 301 сала 301

Савремене етичке теорије
14.01. у 15.00 каб. 353

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић)
15.01. у 12.00  14.01. у 12.00, сала 301 сала 301

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 (проф. др Љиљана Раденовић)
13.01. у 11.00 сала 310

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2 (доц. др Воин Милевски)
13.01. у 13.00 каб. 382Изборни предмети за студенте других студијских група
Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
11.01. у 10.00 сала 103

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
16.01. у 11.30 сала 101

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
15.01. у 12.00  15.01. у 12.00, сала 301 сала 301

Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
13.01. у 12.00 каб. 356

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
15.01. у 10.00  14.01. у 10.00, сала 103 сала 301

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
16.01. у 13.00 каб. 376МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
15.01. у 10.00 сала 310

Филозофија психоанализе
12.01. у 13.00 сала 310

Логика
16.01. у 12.00 сала 308

Теорија лепоте у класичној и модерној естетици
11.01. у 8.00 сала 310

Историја естетике
11.01. у 8.00 сала 310

Методологија и филозофија науке
14.01. у 12.00  15.01. у 12.00, сала 313 сала 313

Мета-етика
14.01. у 15.00 каб. 353

Нормативна етика
14.01. у 15.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
12.01. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
14.01. у 13.00 сала 312

Филозофија духа и когниције
13.01. у 16.00 каб. 353

Филозофија перцепције
14.01. у 12.00 каб. 355ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање (проф. др Живан Лазовић)
15.01. у 10.00 сала 310

Дефинисање и тумачење уметничког дела
11.01. у 8.00 сала 310

Филозофија научног истраживања и Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
13.01. у 12.00 каб. 356

Морална епистемологија
14.01. у 15.00 каб. 353

Историја етике
14.01. у 15.00 каб. 353

Филозофија когниције
13.01. у 16.00 каб. 353

Рационалност и демократија
12.01. у 15.00 каб. 358
↑↑↑