Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2014)
Курс:
Завршни рад
У оквиру предмета: Завршни рад - мастер
Предавачи:
Не постоје подаци о траженом предавачу.
Број бодова: 30.00
обавезни предмет
Садржај предмета: Завршни рад представља самостални научни истраживачки рад студента у коме се студент детаљно упознаје са основним идејама, проблемима и методама у области/предмету истраживања0
Циљ изучавања предмета: Студент би требало да се путем самосталног истраживачког рада детаљно упозна са основним филозофским идејама из области истраживања, да разуме историјско-филозофски контекст настанка ових идеја, као и да разуме њихов међусобни однос и актуелност у савременој филозофији. Писањем завршног мастер рада, студент се припрема и стиче услове за докторске студије.
Предуслови за полагање: Положени сви испити са мастер студија и одобрена тема завршног рада.
Облици наставе: Консултативна настава. Припремање договорене литературе и писање завршног мастер рада.
Начин оцењивања рада и резултата: 70 одсто оцене чини писани завршни рад, а 30 одсто одбрана завршног рада.
↑↑↑