Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2014)
Курс:
Историја естетике (мастер)
У оквиру предмета: Историја естетике
Предавачи: др Небојша Груборредовни професор
др Моника Јовановићдоцент
Број бодова: 10.00
изборни предмет
Садржај предмета: Садржај предавања састоји се у излагању најпре историје традиционалне естетике од њених почетака у старој Грчкој, преко модерних концепција Баумгартена, Хјума и естетике немачког идеализма, све до савремене естетике. С обзиром да се савремена естетике не развија у форми јединственог система, веч често, напоредо постоје различити правци и орјентације, садржај предавања чини приказ неколико основних концепција савремене естетике.
Циљ изучавања предмета: Студент би требало да се детаљно упозна са настанком и развојем естетичке рефлексије, са континуитетом и дисконтинуитетом њеног развоја, као и са најрелевантнијим правцима савремене естетике.
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова
Облици наставе: Студенти похађају предавања и од њих се очекује да материју познају онако како је обрађена на предавањима. Обавезно је писање семинарског рада.
План курса:
15. недеља
предавање - Историја естетике
Садржај предавања састоји се у излагању историје традиционалне естетике од њених почетака у старој Грчкој, преко модерних концепција Баумгартена, Хјума и естетике немачког идеализма, све до савремене естетике. С обзитром да се савремена естетика не развија у форми јединственог система, већ често, напоредо постоје различити правци и орјентације, садржај предавања ће чинити приказ неколико основних концепција савремене естетике.
Литература и извори података: ***
Општа обавезна литература
К. Еверет, Х. Кун, "Историја естетике", Београд, 2004. М. Перниола, "Естетика двадесетог века", Нови Сад, 2005. V. Tatarkjevič, "Istorija šest pojmova", Beograd, 1978.
↑↑↑