Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2014)
Курс:
Примењена етика (мастер) (мастер)
У оквиру предмета: Примењена етика (мастер)
Предавачи: др Ненад Цекићредовни професор
др Јован Бабићредовни професор
Број бодова: 10.00
изборни предмет
Садржај предмета: Kurs koji se, po izboru kandidata, fokusira na detaljno ispitivanje neke odredjene odredjene oblasti primenjene etike, npr. bioetike, poslovne etike, ekološke etike, političke etike, kompjuterske etike, etike brige, seksualne etike, itd. Treba da je u potpunosti u funkciji izrade doktorskog rada ako kandidat bira rad iz primenjene a ne teorijske etike, i da se bazira na kvalitetnoj svetskoj literaturi. Za svaku odredjenu oblast primenjene etike formira se nezavisna literature i poseban syllabus, sa strukturom kursa koji odgovara specifičnom sadržaju te odredjene oblasti primenjene etike.
Циљ изучавања предмета: Cilj predmeta je utvrdjivanje i znatno proširivanje znanja iz pojedinih oblasti primenjene etikeza doktorande koji se usmeravaju na studije etike i koji će pisati doktorski rad iz oblasti etike.
Предуслови за полагање: Bez posebnih preduslova.
Облици наставе: Predavanja, seminari, kolokvijumi, domaći zadaci, timski projekti na specifičnim zadacima. Prorada relevantne literature.
Литература и извори података: ***
Општа обавезна литература
Literatura zavisi od toga koja oblast primenjene etike se bira, i sastoji se od najkvalitetnijih svetskih tekstova u toj oblasti (Bioetika, Poslovna etika, Ekološka etika, Kompjuterska etika, etc
G. Pens, Klasični slučajevi medicinske etike
Singer, Prakička etika
Dž. R. Dežarden, Ekološka etika
D. Džonson, Uvod u kompjutersku etiku
J. Babić, Moral i nase vreme, 12-14.
↑↑↑