Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2014)
Курс:
Проблеми естетике (мастер)
У оквиру предмета: Проблеми естетике
Предавачи: др Небојша Груборредовни професор
др Моника Јовановићдоцент
Број бодова: 10.00
изборни предмет
Садржај предмета: Pitanja koja će se razmatrati uključuju prirodu umetnosti kao kulturnog oblika i njen promenljiv status u različitim istorijskim epohama; žanrovsku, stilsku i tematsku složenost i raznovrsnost umetnosti; implikacije te složenosti i raznovrsnosti kada je reč o tome kako definisati, tumačiti i vrednovati umetničko delo; predstavljanje stvarnosti u umetnosti; pitanje istine u književnosti; i pitanje osećanja u umetnosti, uključujući prirodu i logički status ekspresivnih svojstava umetničkih dela.
Циљ изучавања предмета: Student treba da se upozna s relativno širokim rasponom estetičkih problema i načina argumentisanja u estetici, i shvati njihovu važnost kako za opštu filozofiju tako i za teoriju pojedinih umetnosti.
Предуслови за полагање: Završene osnovne studije
Облици наставе: Predavanja i vežbe.
Литература и извори података: ***
Општа обавезна литература
Ričard Volhajm, Umetnost i njeni predmeti, prevod Anike Krstić, 2002
Stephen Davies, The Philosophy of Art, 2006
Leon Kojen, Umetnost i vrednost, 1989, str. 7-76
Општа допунска литература
Rosalind Hursthouse, „Truth and Representation“, Oswald Hanfling (ed.), Philosophical Aesthetics: An Introduction, 1992, str. 239-296
Paul Oskar Kristeller, „The Modern System of the Arts (I)-(II)“, Journal of the History of Ideas, 1951, 1952
↑↑↑