Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2014)
Курс:
Теорија лепоте у класичној и модерној естетици (мастер)
Предавачи: др Небојша Груборредовни професор
др Моника Јовановићдоцент
Број бодова: 10.00
изборни предмет
Садржај предмета: Pitanja koja će se razmatrati uključuju Platonovo i Aristotelovo shvatanje lepote; dominantan uticaj koji su ta shvatanja imala na estetičku tradiciju sve do početka 18. veka; preokret u razumevanju lepote koji je tada nastupio i njegov karakter, s detaljnim razmatranjem shvatanja lepote u 18. veku, pre svega kod Hjuma i Kanta; redefinisanje ideje lepote kod Hegela, koje je i sámo doprinelo detronizaciji lepote kao centralne estetičke kategorije, od vremena romantizma pa sve do danas; obnovu interesovanja za lepotu u današnjoj analitičkoj estetici, koja je delom vezana za ispitivanje kategorijalnog statusa lepote, kao inherentnog, dispozicionalnog ili „projektivnog“ svojstva, i načina njegovog pripisivanja umetničkim delima i drugim predmetima.
Циљ изучавања предмета: Student treba da se upozna s evolucijom pogledā na lepotu u klasičnoj i modernoj estetici i shvati važnost različitih shvatanja lepote u različitim filozofskim i kulturnim epohama.
Предуслови за полагање: Završene osnovne studije
Облици наставе: Predavanja i vežbe.
Литература и извори података: ***
Општа обавезна литература
Platon, Ijon, Gozba, Fedar, prevod Miloša Đurića [više izdanja]
Aristotel, Poetika, prevod Zdeslava Dukata [više izdanja]
Dejvid Hjum, O merilu ukusa, priredio i preveo Leon Kojen, 1992
Leon Kojen, „Hjumova teorija lepote“, Theoria, 1987
Leon Kojen, Umetnost i vrednost, 1989, str. 77-119 i 153-205
Imanuel Kant, Kritika moći suđenja, deo „Analitika lepog“, prevod Nikole Popovića [više izdanja]
G.V.F. Hegel, Estetika, I, prevod Nikole Popovića, 1986, str. 3-57, 70-116, 153-174 i 278-297
Општа допунска литература
Aristotle, Poetics, translated with notes by Richard Janko, 1987
Wladyslaw Tatarkiewicz, „The Great Theory of Beauty and Its Decline“, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1972
Džerom Stolnic, Dve studije o nastanku moderne estetike, priredio i preveo Leon Kojen, 1987
Anthony Savile, The Test of Time, 1982, str. 152-190
Mary Mothersill, Beauty Restored, 1984
↑↑↑