Etnologija i antropologija

30
 
Мај
 
2018
Други рок за предају пријаве теме за завршни дипломски или мастер рад за студенте свих генерација етнологије и антропологије који планирају да заврше студије у академској 2017/2018. години

Студенти свих генерација основних и мастер студија етнологије и антропологије који намеравају да у текућој академској години (закључно са 30. септембром 2018. год.) заврше студије, требало би да предају пријаву теме завршног рада најкасније до уторка 12. јуна у 14 часова. Студенти молбу предају Секретару Одељења.

Уз индекс је неопходно предати и:
1. Попуњен образац за пријаву теме (може се преузети на http://www.f.bg.ac.rs/etnologija_antropologija/informacije)
2. Образложење теме са прелиминарним списком литературе и планом рада (верзија коју је одобрио ментор)


↑↑↑