Etnologija i antropologija

Курс:
Општа методологија наука 1. семестар
У оквиру предмета: Општа методологија наука
Предавачи: др Ева Камерердоцент
др Слободан Перовићредовни професор
др Моника Јовановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Опште методолошке концепције као инструменти који су својствени сваком истраживању или излагању резултата истраживања. Основни проблеми опште методологије и методологије друштвених наука.
Циљ изучавања курса: Да на систематски начин упозна студента са основним елементима научног истраживања. Да студента постепено уведе у методолошку терминологију. Да упозна студенте са основним проблемима методологије друштвених наука, правцима њихових решења и последицама које она имају по истраживање у овим наукама.
Предуслови за полагање: Средњошколско образовање
Облици наставе: Курс се одржава у зимском и летњем семестру на првој години студија етнологије и културне антропологије. Једном недељно држе се два часа предавања и два часа вежби. Семестарима тринаест недеља. Прем томе курс се састоји од 52 часа предавања и 52 часа вежби.
Обавезе студената: Похађање предавања и вежби.
Начин оцењивања рада и резултата: Испит је усмени и састоји се од три питања. Одржава се у јануарском року. Поправни је у септембарском.
План курса:

1. недеља
предавање - Појмови методологије, науке и филозофије. Њихови међусобни односи.
На овом курсу разматраће се опште методолошке концепције као инструменти који су својствени сваком истраживању или излагању резултата истраживања, као и основни проблеми опште методологије и методологије друштвених наука.

2. недеља
предавање - Хипотезе и научни метод. Формулисање релевантних хипотеза.

3. недеља
предавање - Чињенице, хипотезе и круцијални експериманти. Посматрање и његови проблеми

4. недеља
предавање - Дефиниција. Природа дефиниције. Елементи дефиниције. Врсте дефиниције.

5. недеља
предавање - Класификација и деоба. Одређивање деобе. Елементи деобе. Врсте деобе.

6. недеља
предавање - Индуктивистичко схватање истраживања. Шта је индуктивна метода.

7. недеља
предавање - Опсервација, екесперимент и њихови проблеми.

8. недеља
предавање - Милови канони за утврђивање узрочних веза.

9. недеља
предавање - Логички проблем индукцуије. Границе индуктивистичког метода.

10. недеља
предавање - Статистички методи. Потреба за статистичким методима

11. недеља
предавање - Научно објашњење. Захтеви за адекватно научно објашњење.

12. недеља
предавање - Научно откриће. Шта је научно откриће. Постоје ли методи откривања.

13. недеља
предавање - Доказ у науци. Шта је доказ. Да ли је доказ у емпиријским наукама могућ.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Морис Коен и Ернест Нејгел, Логика и научни метод, Београд, Јасен 2004.
Харли, Концизан увод у логику,(Скрипта), Карл Хемпел, Филозофија природних наука,Београд: Плато 1997
Станиша Новаковић, Увод у општу методологију и историје методолошке мисли, Београд: Филозофски факултет 1994.
Војин Милић, Социолошки метод, Београд: Нолит 1965.,
Георг Хенрих фон Рихт, Објашњење и разуимевање, Београд: Нолит 1975. Ернест Нејгел, Структура науке, Београд: Нолит 1974.
Карл Попер, У трагању за бољим светом, Београд: Паидеиа 1999. Обавезну литаратуру представља избор из горе наведених књига који је покривен предавањима.
↑↑↑