Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија Африке (докт.)
У оквиру предмета: Антропологија Африке
Предавачи: др Сенка Ковачредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Етнокултурна историја Африке. Увод у антрополошка проучавања Африке. Антропологија Африке пре и после колонијалне констелације. Савремене афричке културе.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да студенте уведе у научна истраживања афричких култура, посебно у антрополошка проучавања културних контаката, етнокултурне и религијске историје континента.
Предуслови за полагање: Без предуслова
Облици наставе: Настава се одвија кроз предавања, дискусионе групе, семинаре и самостални семинарски рад кандидата.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Kovač, Senka Maska kao znak : tajni jezik zapadnoafričke maske. Beograd : Filozofski fakultet, 1996
Ковач, Сенка Марсел Гриол и научна преиспитивања на крају двадесетог века. Београд : Музеј афричке уметности, 2007
Appiah, Kwame Anthony 1992 In My Father’s House: Africa in the Philosophy of Culture. Oxford University Press, New York.
Bohannan, Paul and Philip Curtin 1995 Africa and Africans. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press
Martin, Phyllis M. and Patrick O’Meara 1995 Africa. Bloomington: Indiana University Press
Owusu, Maxwell 1978 Ethnography of Africa: The Usefulness of the Useless. American Anthropologist 80, 2: 310-334
Parker, Melissa 1995 Rethinking Female Circumcision. Africa 65: 506-523
Ramsay, Jeffress F. ed. 2006 Global Studies: Africa. Guilford, Conn.: McGraw-Hill
↑↑↑