Etnologija i antropologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Априлски апсолвентски рок
ПРВА ГОДИНА
Материјална култура Србије
29.4. у 13 508ДРУГА ГОДИНА
Антропологија друштва
27.4. у 10 558

Антропологија материјалне културе
29.4. у 13 508

Антропологија религије
27.4. у 12 668

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
25.4. у 15 663ТРЕЋА ГОДИНА
Материјална култура Србиjе и Црне Горе (и Национална етнологија – материјална култура)
29.4. у 16:30 664

Народна религија Срба
25.4. у 11 509

Антропологија рода и сродства
28.4. у 12 583

Антропологија фолклора (и Фолклористика)
26.4. у 13 557

Meтодологија етнологије и антропологије
26.4. у 15 582

Урбана антропологија
29.4. у 16:30 664ЧЕТВРТА ГОДИНА
Национална етнологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
25.4. у 15 663

Национална етнологија – Књижевност и друштво (и Историјске реконструкције у српској етнологији)
28.4. у 14 509

Национална етнологија – Религија (и Народно православље)
25.4. у 11 509

Национална етнологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
28.4. у 12 583

Национална етнологија – Религија и род
27.4. у 12 668

Национална етнологија – Митови и ритуали (и Савремени митови и ритуали)
27.4. у 10 558

Национална етнологија - Град и култура (и Национална етнологија – Свакодневни живот и ритуали)
29.4. у 16:30 664

Национална етнологија – Одевање
29.4. у 13 508

Национална етнологија – Идентитет и сазнање, Проблеми нативне етнографије (и Проблеми етнографског реализма)
26.4. у 15 582
↑↑↑