Etnologija i antropologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 18.07. 2018.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2018.
  • провера услова и приговори: 19.07. 2018.
  • испити: од 27.08. до 05.09. 2018.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
4.9. у 10:30h 509

Историја српске етнологије
30.8. у 9h к558

Материјална култура Србије (прва година уписана 2015) + за студенте који студирају по ст.пр.09 a нису положили завршни тест
1.9. у 10h 508

Увод у етнол. и антрополoгију
31.8. у 12h 509

Антропологија етницитета
5.9. у 10h 508 и 509

Антропологија религије
29.8. у 12h 508

Увод у проучвање материјалне културе и културног наслеђа
30.8. у 12h к583

Извори за проучавање материјалне културе и културног наслеђа
30.8. у 12h к583

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
27.8. у 10h С03Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
30.8. у 9h к558

Антропологија материјалне културе
27.8. у 12h 508

Етнолошке и антрополошке теорије,проф.Бошковић
4.9. у 13h 509

Народна религија Срба
28.8. у 12h 508

Етнологија балканских друштава, проф. Слободан Наумовић
6.9. у 14h к557

Етнологија балканских друштава, проф. Војислав Станимировић
31.8. у 13h к668

Етнологија Новог света
29.8. у 10h С03

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
5.9. у 13h к663

Симболички и интерпретативни приступи у антропологији
31.8. у 14:30h к583

Етнолошка и антрополошка музеологија
30.8. у 12h К583

Етнологија света - компаративна религија
1.9. У 12h 509

Визуелна антропологија
6.9. У 14h К557Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
31.8. У 12h 508

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
27.8. У 12h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
3.9. У 12h 509

Урбана антропологија
3.9. У 11h к664

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
30.8. У 9h к558

Антропологија фолклора (и Фолклористика)- колоквијум и завршни испит
30.8. у 12h 508

Методологија етнологије и антропологије
4.9. у 12h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање
1.9. у 11h 508

Политичка антропологија
6.9. у 10h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
28.8. у 12h 508

Национална етнологија-социјална култура
31.8. у 14:30h к583

Материјална култура Србије за студенте који студирају по ст.пр.06 a нису положили колоквијум
1.9. у 15h к664

Материјална култура Србије – усмени испит за студенте који студирају по ст.пр.06 a положили су колоквијум
1.9. у 15h к664

Материјална култура СЦГ, Национална етнологија - материјална култура
1.9. у 15h к664Ч е т в р т а г о д и н а
Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали)
3.9. у 11h к664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
31.8. у 14:30h к583

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
5.9. у 10h 508 и 509

Нац.етнологија/антропологија – Митови и ритуали (и Савремени митови и ритуали)
30.8. у 9h к558

Нац.етнологија – Невербална комуникација (и Гест у савременој култури)проф. Жикић
27.8. у 10h 509

Нац.етнологија/антропологија - Невербална комуникација проф. Требјешанин
27.8. у 10h 509

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
3.9. у 13h к663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)
4.9. у 12h 508

Нац.етнологија/антропологија - Религија и род (упис оцена за све генерације 31.8. у 11, каб.668)
29.8. у 12h 508

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
28.8. у 12h к583

Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура
30.8. у 12h 508
↑↑↑