Etnologija i antropologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 28.12.2018. до 09. 01.2019.
  • уплата најкасније до: 04.01.2019.
  • провера услова и приговори: 10.01.2019.
  • испити: од 14. до 23.01.2019.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
22.1. у 10:30h 508

Историја српске етнологије
17.1. у 9h к558

Материјална култура Србије (прва година уписана 2016) + за студенте који студирају од 2009. a нису положили завршни тест
19.1. у 10h 508

Увод у етнологију и антропологију
15.1. у 14:30h 508

Антропологија етницитета
18.1. у 10h 509

Антропологија религије
21.1. у 12h 508

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
23.1. у 11h 508

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
17.1. у 10h 508Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
17.1. у 9h к558

Антропологија материјалне културе
18.1. у 12h 508

Етнолошке и антрополошке теорије проф.Бошковић
21.1. у 11h,  14.1. у 12h, 509 509

Народна религија Срба
15.1. у 12h 508

Етнологија балканских друштава, доц. Војислав Станимировић
21.1. у 13h к668

Антропологија Новог света (Етнологија Новог света)
16.1. у 10h 508

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
22.1. у 14h к663

Симболички и интерпретативни приступи у антропологији
15.1. у 17h к583

Антропологија света - компаративна религија (Етнологија света - компаративна религија (упис оцена))
22.1. у 10h к668

Визуелна антропологија (+ стари студенти Етнологија балканских друштава, проф. Слободан Наумовић)
23.1. у 11h к557Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
17.1. у 14h 101

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
16.1. у 13:15h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
22.1. у 12h 508

Урбана антропологија
18.1. у 13h к664

Антропологија фолклора (и Фолклористика)
16.1. у 12h 509

Општа методологија етнологије и антропологије
23.1. у 11h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање
19.1. у 11h 508

Политичка антропологија
18.1. у 9h 104

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
15.1. у 12h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија и род
21.1. у 12h 508

Материјална култура Србије за студенте који студирају по ст.пр.06 a нису положили колоквијум
19.1. у 15h к664Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана антропологија и друштво Кине (Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали))
15.1. у 12h, к664  14.1. у 13h к664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)(за све генерације)
15.1. у 17h к583

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)(за све генерације)
18.1. у 10h 509

Нац.етнологија/антропологија – Митови и ритуали (и Савремени митови и ритуали)(за све генерације)
17.1. у 9h 558

Нац.етнологија/антропологија - Невербална комуникација
21.1. у 10h 508

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
22.1. у 14h к663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)
23.1. у 11h 508

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет) (за све генерације)
17.1. у 14h 101

Етнолошка и антрополошка музеологија
19.1. у 11h 508

Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура
16.1. у 12h 509

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
17.1. у 9h k558
↑↑↑