Arheologija

Прве државе на Блиском истоку: формирање, чиниоци и процеси
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Садржај предмета: Елементи идентификације државе у археолошком контексту Блиског истока. Могућности археолошког дефинисања прелаза са нивоа поглаварства на ниво државе. Праћења потенцијалних чинилаца и процеса настанка државе. Модели социјалне комплексности и централизације. Месопотамија током Урук периода. Формирање и развојне фазе државе у Египту, од протонома до империје.
Циљ изучавања предмета: Стицање сазнања о еволуционој путањи првих држава формираних на подручју Блиског истока. Упознавање са процесима, динамиком и маркерима социополитичке комплексности нивоа државе и могућностима њиховог археолошког дефинисања. Развијање способности синтетизовања и критичког преиспитивања података.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2 часа недељно.
Обавезе студената: Похађање наставе, писање есеја.
Постојећи курсеви:
↑↑↑