Arheologija

Неолитизација Балканског полуострва
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: Курс се бави прелазом са мезолита на неолит на подручју Балканског полуострва. На курсу ће бити представљене теорије и чињенице о неолитизацији Европе и југозападне Азије, као и процес неолитизације Балкана до појаве првих неолитских елемената у епипалеолиту и мезолиту до успостављања зрелих неолитских култура.
Циљ изучавања предмета: а) Стицање знања о чињеницама које омогућавају разумевање процеса неолитизације Балканског полуострва. б) Упознавање са главним темама и проблемима везаним за проучавање процеса неолитизације југоисточне Европе и југозападне Азије. в) Овладавање литературом и подацима из литературе. г) Усмена презентација рада на задату тему. д) Овладавање техником писања научног рада (семинарски рад). ђ) Учешће у дискусијама о појединим питањима.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Предавања, семинари, вежбе.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, презентација рада на часу, семинарски рад.
Постојећи курсеви:
↑↑↑