Arheologija

Археологија и псеудоархеологија
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
др Моника Милосављевићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Садржај предмета: Изборни курс Археологија и псеудоархеологија, намењен је студентима треће године археологије (V семестар). Археологија, као атрактивна наука, одувек је била омиљено поље разних “истраживача мистерија”, од надарених аматера, преко вештих публициста, па све до шарлатана различитих профила и мотива. Курс обухвата основе епистемологије и научног метода уопште, као и специфичан однос између науке и псеудонауке у археологији и сродним дисциплинама. Током курса обрађују се основне теме у којима археологија долази у додир с псеудонауком, као што су питање еволуције и креационизма, еволуције човека, велика географска отркрића, “нестали” континенти, “древни астронаути”, радиестезија и геомантија, дешифровање писама, као и - посебно распростањан и потенцијално веома злоћудан - мит о “најстаријем народу”. Ове теме се обрађују на низу примера и критички анализирају основним инструментима научне методологије.
Циљ изучавања предмета: Псеудонаучне теме које се тичу “мистерија” прошлости атрактивне су и потенцијално опасне за студенте који немају јасно изграђену критичку свест, нити чврсто засновану научну методологију. Курс Археологија и псеудоархеологија има за циљ изграђивање критичког скептицизма и научног става код студената, што обухвата проверавање чињеница и извора, формирање и тестирање хипотеза, као и препознавање разлике између научних и ненаучних објашњења.
Предуслови за полагање: Положен испит из курса Увод у студије археологије. Неопходно је знање енглеског језика.
Облици наставе: Курс се састоји од два часа предавања недељно. Часови су замишљени као интерактивна дискусија с уводним предавањима за сваку област, после чега следи анализа више појединачних случајева које обрађују студенти и где се различита објашњења и теорије критички сагледавају и разматрају различита псеудонаучна и алтернативна научна решења.
Обавезе студената: Обавезно је похађење курса, учешче у анализи конкретних случајева и обрада одговарајућих тема по професоровом предлогу.
Постојећи курсеви:
↑↑↑