Arheologija

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
Ирена Ћировићасистент
др Ана Костић Ђекићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑