Arheologija

Египат и окружење: међуодноси у IV миленијуму п.н.е.
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: Компаративна културна конфигурација Египта и ширег региона у IV миленијуму пре наше ере. Продори ка Нубији. Египатско присуство у Канаану. Утицаји из Месопотамије. Модели интеракције. Дејство регионалних међуодноса на унутрашње развојне процесе.
Циљ изучавања предмета: Стицање знања о интеракцији Египта са Канааном, Доњом Нубијом и Месопотамијом током IV миленијума пре наше ере: путеви, механизми, форме, динамика, последице. Развијање способности формирања модела међуодноса и њиховог синтетичко-критичког разматрања.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2+2 часа недељно.
Обавезе студената: Похађање наставе и писање теста.
Постојећи курсеви:
↑↑↑