Arheologija

Бронзано доба Егеје
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Садржај предмета: У току курса студенти би били упознти са основним одликама тројанске, кикладске, минојске и хеладске културе бронзаног доба (3000 - 1100 г. пре н. е.). Први блок предавања односи се на рађање егејске цивилизације, са тежиштем на приказу тројанске и кикладске културе раног бронзаног доба (3. миленијум п.н.е.). Други блок предавања односи се на "цивилизацију палата" (критско-микенска култура) и на преглед најважнијих налазишта бронзаног доба на Криту и грчком копну. Трећи блок предавања посвећен је мањим тематским целинама, као што су: зидно сликарство на Тери, појва егејско писма, људске жртве у минојској култури, археолошки прилози тзв. Великој егејској сеоби, први налази керамике на витлу и први гвоздени предмети у Егеји.
Циљ изучавања предмета: Увод у археологију високо развијених култура бронзаног доба Егеје неопходан је за опште образовање студената. Нека од важнијих питања у проучавању бронзаног доба југоисточне Европе (хронолошки оквири, микенски утицају) не могу се рашавати без познавања културних збивања у егеји током 3. и 2. миленијума пре н. е.
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни посебни предуслови.
Облици наставе: Усмена предавања и вежбе са слајд пројекцијама
Постојећи курсеви:
↑↑↑