Arheologija

Археологија Палестине: епипалеолит - бронзано доба
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 3.00
Садржај предмета: Геофизичке особине и палеоеколошки услови на источном Леванту. Епипалеолит: комплекс ловаца-сакупљача. Седентаризам. Прекерамички неолит. Технолошке иновације, доместификација биљака и животиња. Формирање комплексних заједница. Керамички неолит. Култ, идеологија, симболизам. Халколит. Металургија, светилишта, трговина. Рана бронза I-IV: успон и колапс урбане културе.
Циљ изучавања предмета: Стицање основних знања о културама Палестине, од почетка епипалеолита, ca. 18.000 г. п. н. е., до краја Ране бронзе IV, ca. 2000 г. п. н. е., уз развијање способности критичког преиспитивања података.
Предуслови за полагање: Без предуслова.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2 часа недељно.
Обавезе студената: Похађање наставе и писање теста. Израда писаног теста на коме је неопходно прећи праг знања.
Постојећи курсеви:
↑↑↑