Arheologija

Курс:
Археологија привреде у раном средњем веку (осн.)
Предавачи: др Перица Шпехарванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Предавања о економским активностима раносредњовековне популације, на основу откривених примерака алата и радионица,археолошких трагова трговине, налаза новца итд., уз осврт на расположиве писане податке.
Циљ изучавања курса: Стицање специјализованог знања потребног за проучавање привреде од краја 4. до 9. века.
↑↑↑