Arheologija

Курс:
Неолит: изабране теме (докт.)
У оквиру предмета: Неолит: изабране теме
Предавачи: др Бобан Трипковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теме су прилагођене интересовањима и специфичним захтевима докторских кандидата.
Циљ изучавања курса: Развој критичког мишљења и припрема кандидата за самосталан научни рад
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Менторски рад и презентације наставника и докторских кандидата са пратећом дискусијом
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Thomas, J. 1999 Understanding the Neolithic. London: Routledge.
Varndell, G. and Topping, P (ed.) 2002, Enclosures in Neolithic Europe. Oxford: Oxbow Books.
Vencl, S. 1999. Stone Age Warfare. Ancient Warfare. Archaeological Perspectives, ed. J. Carman and A. Harding, 57–72, Sutton Publishing.
Stevanović 1997 The Age of Clay. The Social Dynamics of House Destruction. Journal of Anthropological Archaeology 16, 334–395.
Smith, B. D., 2001. Low-level food production. Journal of Archaeological Research 9/1, 1-43
↑↑↑