Arheologija

Курс:
Физичка антропологија (осн.)
У оквиру предмета: Физичка антропологија
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Детаљан увод у методологију проучавања људских скелетних остатака и преглед основних праваца истраживања у физичкој антропологији; основе анатомије људског скелета; методологија утврђивања пола, индивидуалне старости, морфолошких, метричких и неметричких варијација. Студенти ће бити у прилици да раде на остеолошком материјалу, односно да самостално анализирају скелете и обуче се да обаве примарну обраду скелета.
Циљ изучавања курса: Курс је увод у проучавање људских скелетних остатака (остеологија човека) и у основне методе које физички антрополози користе у анализи скелета. Упознаћемо се са тим које информације људске кости могу нам пруже у реконструкцији прошлости
Предуслови за полагање: Почетни курс без претходних услова
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
White, T. D., Black, M.T., Folkens PA. 2012 Human Osteology. Third Edition. San Diego: Academic Press
Buikstra, J.E. and Ubelaker, D. H. (editors) 1994. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Arkansas Archaeological Survey Research Series 44.
Општа допунска литература
Katzenberg MA, Saunders SR. (Editors) 2008. Biological Anthropology of the Human Skeleton, 2nd Edition. Wiley-Liss.
↑↑↑