Arheologija

Курс:
Археологија и јавност (осн.)
У оквиру предмета: Археологија и јавност
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Бранислав Анђелковићванредни професор
др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
др Душан Михаиловићредовни професор
др Ненад Тасићредовни професор
др Сташа Бабићредовни професор
др Мирослав Вујовићванредни професор
др Бобан Трипковићванредни професор
др Софија Стефановићредовни професор
др Дејан Радичевићдоцент
др Јасна Вуковићванредни професор
др Марија Љуштинадоцент
др Весна Димитријевићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
др Марко Порчићванредни професор
др Перица Шпехарванредни професор
др Јелена Цвијетићдоцент
др Моника Милосављевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На овом курсу се, у шест основних целина, испитују комплексни међусобни односи између археологије и јавности. Биће размотрене различите теме: друштвена улога археологије; појава псеудоархеологије; појам археолошке и културне баштине; презентација и популаризација наслеђа; улога медија у презентацији наслеђа и формирању слике о археологији и археолозима; подизање свести о значају археолошке баштине; археологија и туризам; законска регулатива; историја заштите археолошког наслеђа у нашој земљи.
Циљ изучавања курса: Разумевање значаја и улоге које археологија треба да има изван академске заједнице; критичко размишљање о њеном месту у савременом друштву и друштвеној одговорности археолога; планирање различитих видова презентације археологије у јавности.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Два часа предавања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Merriman, N. (ed.) 2004. Public Archaeology, Routledge.
Fowler, P.J. 2002. The Past in Contemporary Society: Then, Now, Routledge.
Smith,L. Uses of heritage, Routledge, Oxon, 2006. (poglavlja 1 i 2)
Olsen,B. 2006. Od predmeta do teksta, Geopoetika, Beograd, (Poglavlje 6.)
Gerret. G. Fagan (ed.) 2006 Achaeological fantasies, Routledge, Oxon, (poglavlja 1, 7 i 8)
Tera Pruit, 2011. Authority and the Production of Knowledge in Archaeology, Cambridge , (poglavlja 1, 2, 3)
Палавестра, А. 2011 У служби континуитета : етно-археологија у Србији. Etnoantropooški problemi 6(3), стр. 579
Feder, K. 2002. Frauds, Myths and Mysteries, McGraw Hill, Mayfield, New York, (poglavlja 1, 2 i 6)
Clack, T., Brittain, M. 2007. Archaeology and the Media, Left Coast Press.
Skeates, R. 2000. Debating Archaeological Heritage, Bristol Classical Press.
Општа допунска литература
Holtorf, C. 2006. Archaeology is a Brand! The Meaning of Archaeology in Contemporary Popular Culture, Left Coast Press.
↑↑↑