Arheologija

Курс:
Методологија археолошких истраживања 2 (осн.)
Предавачи: др Ненад Тасићредовни професор
др Јасна Вуковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Упознавање са различитим класама покретних налаза и специфичностима анализа сваке појединачне класе; упознавање са техникама узорковања за различите специјалистичке анализе; упознавање са методама датовања, као и применом компјутерских техника у анализи покретних налаза.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о методама анализе покретних налаза.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Renfrew, C., Bahn, P. 1991. Archaeology: Theories, methods, and Practice, Thames and Hudson.
Banning, E.B. 2005. The Archaeologist’s Laboratory, Springer.
Грин, К. 2003. Увод у археологију, Клио.
↑↑↑