Arheologija

Курс:
Археолошки практикум (осн.)
У оквиру предмета: Археолошки практикум
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Бранислав Анђелковићванредни професор
др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
др Душан Михаиловићредовни професор
др Ненад Тасићредовни професор
др Сташа Бабићредовни професор
др Мирослав Вујовићванредни професор
др Бобан Трипковићванредни професор
др Софија Стефановићредовни професор
др Дејан Радичевићдоцент
др Јасна Вуковићванредни професор
др Марија Љуштинадоцент
др Зорица Кузмановићдоцент
др Марко Порчићванредни професор
др Перица Шпехарванредни професор
др Јелена Цвијетићдоцент
др Моника Милосављевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 14.00
Садржај курса: Курс се садржајем надовезује и употпуњује курс Археологија у пракси, са намером да у ѕавршној фази основних студија омогући потпуно овладавање практичним методским аспектима археолошког истраживања.
Циљ изучавања курса: Употпуњавање знања из области методике археолошког истраживања
Предуслови за полагање: Положени испити са треће године студија археологије
Облици наставе: Лабораторијске вежбе, семинари, самосталан рад, у сарадњи са сарадницима Археолошке збирке Филозофског факултета
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Tomas. R. Hester, Harry J. Shafer, Keneth L. Feder, Field Methods in Archaeology, (Seveth edition), Mayfeld publishing Company, Mountain View Ca. 1997.
Heizer, J. A. Graham, A Guide to Field Methods in Archeology, The National Press, Palo Alto Ca., 1967.
Edward. C. Harris, Nacela arheoloske stratigrafije, Slovensko arheolosko drustvo, Ljubljana 1989.
↑↑↑