Arheologija

Курс:
Келти и Скордисци (осн.)
У оквиру предмета: Келти и Скордисци
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Увод у културну историју Келта и археолошки подаци о њиховој генези , јачању на простору горњег Подунавља и доње Рајне и експанзији широм Европе у другој половини првог миленија старе ере. Посебно се издвајају предавања о тзв. Источним Келтима, од којих ће највише речи бити о Скордисцима, оснивачима Сингидунума и Таурисцима који су настанили централне просторе данашње Словеније (Долењска) и северне делове Хрватске (запаадна Посавина). Највише пажње биће посвећено особеној уметности Келта, преко које се најлакше прате ратнички походи ових “ујединитељи” старе варварске Европе из предримског доба. При крају курса студенти ће бити у прилици да се сусретну и са практичном наставом на аутентичном келтком материјалу који се чува у Археолошкој збирци Филозофског факултета у Београду, посебно са налазима из утврђеног кетлског насеља типа oppidum са Жидовара код Вршца.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о материјалној и духовној култури Келта, једног од најзначајнијег народа варварског дела Европе, из предримског доба.
Предуслови за полагање: Nema uslova
Облици наставе: Усмена предавања са слајд пројекцијама. У блоку посвеченом мањим темама студенти се подстичу на писање краткх есеја. Део практичне наставе са археолошким материјалом келтског латена у Археолошкој збирци.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
- JOVANOVIĆ B., BOŽIČ D., Keltska kultura u Jugoslaviji, Praistorija jugoslovenskih zemalja Tom V, Sarajevo 1987, 805-899
- TODOROVIĆ Jovan, Kelti u jugoistočnoj Evropi, Diss. 7, Muzej Grada Beograda, Beograd 1968;
Жидоварско благо. Остава сребрног накита из насеља Скордиса. – The Židovar Treasure. Silver Jewelery Hoard from the Settlement of Scordisci (ed. M. Jevtić), Вршац – Београд 2006
KELTOI: Kelti i njihovi savremenici na tlu Jugoslavije (ur. D. Božič), Ljubljana 1984
Општа допунска литература
- ТОДОРОВИЋ Јован, Скордисци. Историја и култура, Нови Сад и Београд 1974.
Art fo Scordisci and Židovar Treasure, Beograd-Vršac 2007
Silber der Illyrer und Keltne im Zentralbakan, Keltenmuzeum Hochdorf/Enz, Eberdingen 2004 (Katalog)
Miklos Szabo, Les Celtes de L`Est: Le scond age du fer dans la cuvette des Karpates, Paris 1992.
Kruta V., Les Celtes: Histoire et dictionaire, Paris, 2000
↑↑↑