Arheologija

Курс:
Бронзано доба Егеје (осн.)
У оквиру предмета: Бронзано доба Егеје
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У току курса студенти би били упознти са основним одликама тројанске, кикладске, минојске и хеладске културе бронзаног доба (3000 - 1100 г. пре н. е.). Први блок предавања односи се на рађање егејске цивилизације, са тежиштем на приказу тројанске и кикладске културе раног бронзаног доба (3. миленијум п.н.е.). Други блок предавања односи се на "цивилизацију палата" (критско-микенска култура) и на преглед најважнијих налазишта бронзаног доба на Криту и грчком копну. Трећи блок предавања посвећен је мањим тематским целинама, као што су: зидно сликарство на Тери, појва егејско писма, људске жртве у минојској култури, археолошки прилози тзв. Великој егејској сеоби, први налази керамике на витлу и први гвоздени предмети у Егеји.
Циљ изучавања курса: Увод у археологију високо развијених култура бронзаног доба Егеје неопходан је за опште образовање студената. Нека од важнијих питања у проучавању бронзаног доба југоисточне Европе (хронолошки оквири, микенски утицају) не могу се рашавати без познава
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни посебни предуслови.
Облици наставе: Усмена предавања и вежбе са слајд пројекцијама
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат истраживања бронзаног доба Егеје и хронолошки оквири
-

2. недеља
предавање - Хомерова Троја и трагање за Илионом. Стратиграфија Троје
-

3. недеља
предавање - Важнији археолошки налази из тројанских утврђења. Пријамово благо
-

4. недеља
предавање - Кикладска уметност раног бронзаног доба
-

5. недеља
предавање - Ископавања на Тери. Акротири - архитектура, зидно сликарство
-

6. недеља
предавање - Минојска култура: извори и важнија археолошка налазишта на Криту
-

7. недеља
предавање - Рано бронзано доба Крита
-

8. недеља
предавање - Период старих и нових палата (Кнос, Фест, Хагиа Триада, Малија, Закрос)
-

9. недеља
предавање - Рано и средње бронзано доба грчког копна
-

10. недеља
предавање - Микенска утврђења и кеамичка производња
-
Литература: Wardle, K. A. The Palace Civilization of Minoan Crete and Nycenaean Greece, 2000-1200 BC. In: Prehistoric Europe(ed. B. Cunliffe), Oxford Univesity Press, 1998, p. 202/243. Р

11. недеља
предавање - Микенске некрополе: краљевски гробови и ратничка опрема
-

12. недеља
предавање - Велика егејска сеоба и крај микенске цивилизације
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Arheoloski leksikon (ed. D. Srejovic), Savremena administracija Beograd, 1997. Odrednice o bronzanom dobu Egeje M. Jevtica prema popisu na p. 1264. Р
Blegen, C. W. Troy and Trojans, London 1963.
Cedvik, Dz. Mikenski svet, Beograd 1980.
- DICKINSON O., The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press, 1994.
Општа допунска литература
- HOOD S., The arts in prehistoric Greece, Penguin Books, Harmondsworth 1978.
Marinatos, S., Hirmer, M. Crete and Mycenae, Thames and Hudson, London 1960.
↑↑↑