Arheologija

Курс:
Еволуција човека (докт.)
У оквиру предмета: Еволуција човека
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Упознавање са еволуционом екологијом која изучава деловање еколошких елемената на еволуцију. Приказ тога како су се хоминиди развијали унутар средине у којој су живели, односно са каквим еколошким проблемима су се суочавали и којом адаптационом стратегијом су их решавали.
Циљ изучавања курса: Студент ће разумети који фактори у спољашњој средини су одиграли кључне улоге у постанку човека.
Предуслови за полагање: положен испит физичка антропологија на основним студијама
Облици наставе: Предавања и анализа научних радова из области еволуционе екологије.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. 1992. eds. S. Jones, R. Martin and D. Pilbeam, Cambridge: Cambridge University Press.
Mikić, Ž. 2000. Evoluciona ekologija - osvrt na dosadašnje rezultate, Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije 35: 21 - 31.
Mikić, Ž. 2001. Osvrt na dosadašnje razultate istraživanja uticaja ekoloških činilaca na evoluciju hominida, Glasnik Srpskog arheološkog društva 17: 235 - 247.
↑↑↑