Arheologija

Курс:
Еволуција човека (мастер)
У оквиру предмета: Еволуција човека
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Детљан приказ фосилних остатака од најранијих хоминида до појаве модерних људи, са нагласком на морфолошкој еволуцији и еволуцији индивидуалног и популационог организовања у човековој врсти. Студенти ће самостално презентовати различите научне приступе еволуцији човека.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним токовима еволуције човека и кључним фосилним налазима.
Предуслови за полагање: без претходних предуслова
Облици наставе: Предавања и анализе научних текстова из области еволуције човека.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. 1992. eds. S. Jones, R. Martin and D. Pilbeam, Cambridge: Cambridge University Press.
Mikić, Ž. 2003. Pregled razvoja ljudskih populacija na tlu Srbije. U: Spomenica J. Kovačevića, Beograd:Srpsko arheološko društvo i Filozofski fakultet.
↑↑↑