Arheologija

Курс:
Биоархеологија (мастер)
У оквиру предмета: Биоархеологија
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти ће бити упознати са биоархеолошким истраживањима на простору Србије. Посебна пажња биће посвећена темама: праисторијски порођаји; проблем термостабилности новорођенчади; термални услови у кућама на Лепенском Виру; сахрањивање у винчанској култури; физичке активности праисторијских људи; биолошки и друштвени статус у бронзаном добу
Циљ изучавања курса: Разумевање биоархеолошке перспективе када су у питању праситоријски и историјски периоди на територији Србије и упознавање са тим који археолошки проблеми повезани са територијом Србије су до сада решени анализом људских скелетних остатак
Предуслови за полагање: Положен испит Физичка антропологија на основним студијама
Облици наставе: Предавања и самостални рад студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Larsen, C. S. 2002. Bioarchaeology-interpreting behavior from the human skeleton. Cambridge University Press., Cambridge.
Стефановић, С. 2008. Рад, род и статус у бронзаном добу: трагови физичких активности на скелетима са некрополе у Мокрину. Филозофски факултет: Београд.
Stefanović, S. 2006. The Domestication of human birth. Documenta Praehistorica XXXIII: 574-581.
Stefanović, S. 2006. Animal canines as possible symbol of rank in Early Bronze Age Mokrin, in: Structural and Semiotic Investigations in Archaeology, ed. A. V. Yevglevsky. Donetsk: Donetsk University Press. pp.488-494.
Borić, D., Stefanović, S. 2004. Birth and death: infant burials from Vlasac and Lepenski Vir. Antiquity 78:582-601.
D.Borić, G.Grupe, J.Peters, Mikić, Ž. 2004. Is Mesolithic/Neolithic subsistence dichotomy real? New stable isotope evidence from the Danube Gorges, European Journal of Archaeology, Vol 7(3): 221-248.
Grupe, G., Peters, J.,Mikić, Ž.2003. The exploitation of freshwater food resources by Meso-and Neolithic populations of Central Europe, BAR International Series 1201, The Basingstoke Press, pp.177-188
↑↑↑