Arheologija

Курс:
Коштане алатке (докт.)
У оквиру предмета: Коштане алатке
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
др Соња Вуковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Хумане и нехумане модификације коштаног материјала. Трагови употребе и трагови обраде. Одређивање врсте материјала за израду артефаката. Кост. Рог. Зуби. Слоновача. Шкољке. Пужеви. Друге врсте бескичмењака. Морфофункционална анализа коштаних и рожних артефаката. Одређивање скелетног елемента и таксономске припадности на модификованом остеолошком материјалу. Типологија коштаних артефаката.
Циљ изучавања курса: Упознавање студента са метријалима животињског порекла од којих се израђују артефакти, морфологијом, функцијом и типологијом артефаката, методама одредбе врста и дела скелета од којих је предмет начињен.
Предуслови за полагање: Методологија археозоолошких истраживања I или Методологија археозоолошких истраживања II или Археозоологија II
Облици наставе: Предавања, семинари, практичан рад уз консултације са ментором.
План курса:

1. недеља
предавање - Алатке израђене од материјала животињског порекла
Типологија алатке израђених од материјала животињског порекла. Морфофункционална анализа коштаних и рожних артефаката. Одређивање скелетног елемента и таксономске припадности на модификованом остеолошком материјалу.

2. недеља
предавање - Коштане алатке одабраног локалитета/старости/региона

3. недеља
семинар - Презентација и одбрана иѕвештаја о практичном раду.

4. недеља
семинар - Презентација и одбрана семинарског рада кандидата
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bačkalov A., 1979: Predmeti od kosti i roga u preneolitu i neolitu Srbije, Fontes Arcaeologiae Iugoslaviae, II: 1-58; Perišić S., 1984: Predmeti od kosti, roga i kamena iz Odseka za pra
Becker C., 2003, Bone artefacts and man - an attempt at a cultural synthesis, in: Grupe G. & Joris P., Decyphering ancient bones, Documenta Archaeobiologiae, BD.1: 83-124.
Општа допунска литература
Petković, S., 1995, Rimski predmeti od kosti i roga sa teritorije Gornje Mezije Arheološki institut, Beograd, Posebna izdanja, 28: 1-150.
Dimitrijević V. & Tripković B., 2006.: Spondylus and Glycymeris bracelets: trade reflections at Neolithic Vinča – Belo Brdo.- Documenta Praehistorica, XXXIII: 237-252.
↑↑↑