Arheologija

Курс:
Палеодемографија (осн.)
У оквиру предмета: Палеодемографија
Предавачи: др Софија Стефановићредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Основи палеодемографије-реконструкција палеодемографских трендова коришћењем података добијених анализом скелета (пол, старост, болести, повреде, стопе смртности, итд.). Основи палеопатологије, преглед болести у различитим периодима прошлости, у различитим регионима и културама. Приказ болести које остављају траг на костима и зубима човека
Циљ изучавања курса: Упознавање са могућностима употребе антрополошких података у реконструкцији трендова развоја древних популација.
Предуслови за полагање: без претходних предуслова
Облици наставе: предавања, менторски рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Buikstra J. Kongisberg LW (1985) Paleodemography: cririques and controversies Arn Anthropol 87:316-333.
Angel JL (1968): Ecological aspects of paleodemography: In Brothwell DR (ed): "The skeletal Biology of Earlier Human Populations" London: Pergamon Press. pp 263-270
Acsadi G. Nemeskeri J (1970): "History of Human Life Span and Mortality" Budapest: Akademiai Kiado
Walker PL, Johnson JR, Lmbert PM (1988): Age and sex blases in the prescrvation of human skeletal remains. Am J Phys Antropol 76: 183-188
Wess KM (1976): Demographic models for anthropology. Mem Soc Am Archaeol No. 27.
Paleodemography : age distributions from skeletal samples / edited by Robert D. Hoppa, James W. Vaupel. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
Mikić, Ž. 1981. Stanje i problemi fizičke antropologije u Jugoslaviji - praistorijski periodi, Posebno izdanje LIII/9 Centra za balkanološka ispitivanja ANU BiH: Sarajevo.
Mikić, Ž. 1985. Prvi rezultati biostatističke antropološke obrade srednjovekovne nekropole u Vinči, Godišnjak muzeja grada Beograda XXXII: 79- 83.
Mikić, Ž. 1986. On the anthropological Structure of Skeletons from Necropolis with Standing Tombstones in Yugoslavia, Collegium Anthropologicum 10/1: 53-69.
Piontek,J., Weber, A. 1990. Controversy on paleodemography, International Journal of Anthropology, Volume 5, Number 1: 71-84.
Mikić, Ž. 1988. Prilog antropološkoj strukturi stanovništva Srbije, Etnoantropološki problemi, Monografije - knjiga 4, Beograd.
Chamberlain, A. Demography in Archaeology, Series: Cambridge Manuals in Archaeology: Cambridge University Press.
↑↑↑