Arheologija

Курс:
Археологија Средоземља (осн.)
У оквиру предмета: Археологија Средоземља
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Бранислав Анђелковићванредни професор
др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
др Душан Михаиловићредовни професор
др Ненад Тасићредовни професор
др Сташа Бабићредовни професор
др Мирослав Вујовићванредни професор
др Бобан Трипковићванредни професор
др Софија Стефановићредовни професор
др Дејан Радичевићдоцент
др Јасна Вуковићванредни професор
др Марија Љуштинадоцент
др Весна Димитријевићредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
др Јелена Цвијетићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: упознавање са археолошком грађом, хронологијом, проблемима, интерпретацијама простора Средоземља, који је кроз све етапе историје које су предмет археолошког истраживања представљао значајну зону односа, утицаја и културних прожимања са територијом Централног Балкана; у извођењу курса учествују наставници и сарадници са широким пољем специјализација у хронолошком (рана праисторија до касног средњег века) и географском смислу (Балкан, Европа, Египат, Блиски Исток), као и са различитим теоријско-методолошким приступом (културно-историјски, процесни, постпроцесни), који на овај начин пружају целовиту слику једног подручја и могућих приступа археолошком истраживању
Циљ изучавања курса: стицање широког референтног оквира у којем су се развијале различите културе балканског простора; повезивање курсева са посебном тематиком у кратак целовит преглед
Предуслови за полагање: положен испит из предмета Увод у студије археологије
Облици наставе: предавања, семинари, самосталан рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J.Bintliff, K.Sbonias (eds), The Archaeology of Mediterranean Landscapes, Reconstructing Past Population Trends in Mediterranean Europe (3000 BC –AD 1800), Oxford: Oxbow, 1999
P. Leveau et al. (eds.), The Archaeology of Mediterranean Landscapes, Enviromental Reconstruction in Mediterranean Landscape archaeology, Oxford: Oxbow, 1999
M. Pasquinucci, F. Trement (eds), The Archaeology of Mediterranean Landscapes Non-Destructive Techniques Applied to Landscape Archeology, Oxford: Oxbow, 1999
J. Clarke (ed.), Achaeological Perspectives on the Transmission and Transformation of Culture in the Eastern Mediterranean Oxford: Oxbow, 2005
V. Girardi Jurkić (ed.), Vinogradrstvo i maslinarstvo od prapovjesti do srednjeg vijeka, Histria Antiqua 15, Pula, 2007
J. Cvijić, Balkansko poluostrvo, Beograd, 1922
F. Brodel, Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II, Beograd: Geopoetika, 2001
↑↑↑