Arheologija

Курс:
Класична археологија Грчке - историја дисциплине (осн.)
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: историја археолошког истраживања класичне Грчке, од антикварских почетака до савремених тенденција; дефинисање предмета истраживања (географско, хронолошко, тематско, проблемско); преглед различитих методолошких и теоријских приступа класичној археологији Грчке и компаративни приказ у односу на друге области археолошког истраживања
Циљ изучавања курса: стварање основног референтног оквира за истраживање класичне Грчке, упознавање са тематским и проблемским специфичностима дисциплине и њеним односом према археолошком истраживању уопште, као и другим дисциплинама чији је предмет класична Грчка
Предуслови за полагање: без предуслова
Облици наставе: предавања, дискусије
План курса:

1. недеља
предавање - Hronološki i geografski okvir klasične arheologije Grčke
-

2. недеља
предавање - Počeci arheologije Grčke – renesansa, antikvari
-

3. недеља
предавање - Johan Joakim Vinkelman
-

4. недеља
предавање - Istraživači XIX i početka XX veka (Šliman, Evans)
-

5. недеља
предавање - Klasična arheologija Grčke i kulturno-istorijska arheologija
-

6. недеља
- - provera znanja - test
-

7. недеља
предавање - Klasična arheologija Grčke i istorija
-

8. недеља
предавање - Klasična arheologija Grčke i istorija umetnosti
-

9. недеља
предавање - Klasična arheologija Grčke i nova arheologija (Anthony Snodgrass)
-

10. недеља
предавање - Klasična arheologija Grčke i antropologija (Sally Humphreys)
-

11. недеља
предавање - Klasična arheologija Grčke i post-procesna arheologija
-

12. недеља
предавање - Grčko nasleđe u savremenoj srpskoj kulturi
-

13. недеља
предавање - Zaključna razmatranja i diskusija
-

14. недеља
- - priprema ispita
-

15. недеља
- - ispit
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Babić, S. (2008) Grci i drugi – Antička percepcija i percepcija antike, Beograd: Klio, 11 – 38.
• Morris, I. (1994) Archaeologies of Greece, in: I. Morris, ed., Classical Greece: Ancient Histories and Modern Archaeologies, Cambridge University Press, 1 – 47.
• Petrović, P. (1989) Evropski naučnici i počeci antičke arheologije kod Srba, u: R. Samardžić, ur. (1989) Antičke studije kod Srba, Beograd: Balkanološki institut SANU, 275 – 267.
• Snodgrass, A. (2006) The New Archaeology and the Classical Archaeologist, Archaeology and the Emergence of Greece, Edinburgh University Press, 63 – 77.
• Whitley, J. (2001) The Archaeology of Ancient Greece, Cambridge University Press, 3 – 59.
↑↑↑