Arheologija

Курс:
Историја џеза (осн.)
У оквиру предмета: Историја џеза
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Маја Васиљевићнаучни сарадник
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Џез није само историја једног музичког израза. Џез је важна појава у друштвеној историји САД која се може пратити и на европској страни оним интезитетом и оним токовима како су европске културе временом прихватале америчке утицаје и амерички начин свакодневног живота. Курс ће се добрим делом ослањати на филмовану документарну историју џеза америчког редитеља Кена Брнза која обилује историјским снимцима и коментарима историчара, публициста и актуелних џез музичара. Студенти припремају аудио-визуелне презентације за семинаре, и писани есеј за завршни испит.
Циљ изучавања курса: Потребно је да се студентима приближи она Америка која је развила индивидуалне слободе и изражајност и непролазне и универзалне културне формате и вредности. Америчка и европска историја 20. века незамислива је без културних и друштвених алтернатива.
Предуслови за полагање: Довољна су знања из опште историје која студенти стичу на претходној години студија. Познавање енглеског jезика i способност коришћења рачунара и интернета.
Облици наставе: Предавања, аудио-визуелне презентације, семинари.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dž. Kolijer, Istorija džeza, Beograd 1985.
Scaruffi, Piero: A History of Jazz Music 1900-2000 (Omniware, 2007)
Szwed, John Francis. 2000. Jazz 101: A Complete Guide to Learning and Loving Jazz. New York: Hyperion. ISBN 0786884967
Општа допунска литература
Yanow, Scott. 2004. Jazz on Film: The Complete Story of the Musicians and Music Onscreen. (Backbeat Books) ISBN 0879307838
Ratliffe, Ben. 2002. Jazz: A Critic’s Guide to the 100 Most Important Recordings. The New York Times Essential Library. New York: Times Books. ISBN 0805070680
Porter, Eric. What Is This Thing Called Jazz? African American Musicians as Artists, Critics and Activists. University of California Press, Ltd. London, England. 2002.
Mandel, Howard. 2007. Miles, Ornette, Cecil: Jazz Beyond Jazz. Routledge. ISBN 0415967147.
Kenney, William Howland. 1993. Chicago Jazz: A Cultural History, 1904-1930. New York: Oxford University Press. ISBN 0195064534 (cloth); paperback reprint 1994 ISBN 0195092600
Giddins, Gary. 1998. Visions of Jazz: The First Century New York: Oxford University Press. ISBN 0195076753
Giddins, Gary. 1998. Visions of Jazz: The First Century New York: Oxford University Press. ISBN 0195076753
↑↑↑