Arheologija

Курс:
Класична археологија Грчке - хронологија и стил
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: преглед најзначајнијих археолошких споменика античке Грчке у оквиру традиционалног хронолошког система, са посебним освртом на стилске карактеристике појединих периода, репрезентованих типичним примерима; упознавање са основама текућих преиспитивања стилских и хронолошких параметара античке грчке културе
Циљ изучавања курса: упоредно излагање традиционалне и новијих стилско-хронолошких интерпретација античке грчке културе
Предуслови за полагање: без предуслова
Облици наставе: предавања, дискусије
План курса:

1. недеља
предавање - Hronologija klasične Grčke

2. недеља
предавање - Geometrijski period

3. недеља
предавање - Orijentalizirajući stil

4. недеља
предавање - Nastanak polisa

5. недеља
предавање - Arhaika – pojava kamene plastike

6. недеља
- - provera znanja - test
Литература: • Boardman, J. (1964) The Greek Art, London: Thames & Hudson • Cermanović-Kuzmanović, A. (1977) Grčke slikane vaze, Beograd: Službeni list • Levy, P. (1980) Atlas of the Greek World, Oxford: Phaidon

7. недеља
предавање - Crno- i crvenofiguralni stil

8. недеља
предавање - Skulptura V veka

9. недеља
предавање - Arhitektura V veka

10. недеља
предавање - Skulptura IV veka

11. недеља
предавање - Zanatske umetnosti – toreutika, gliptika

12. недеља
предавање - Helenizam – stil i motivi

13. недеља
семинар - Završna razmatranja i diskusija

14. недеља
- - priprema ispita
Литература: • Boardman, J. (1964) The Greek Art, London: Thames & Hudson• (1974) Athenian Black-Figure Vases, London: Thames & Hudson, • (1975) Athenian Red-Figure Vases, London: Thames & Hudson, 1978) Greek Sculpture: The Archaic Period, London: Thames & Hudson

15. недеља
- - ispit
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Morris, I. & B. Powell (2006) The Greeks – History, Culture and Society, New Jersey: Princeton Prentice Hall, 42 – 92, 288 – 313, 381 – 400, 473 – 499, 531 – 534.
• Osborne, R. (1996) Greece in the Making, 1200 – 479 BC, London, New York: Routledge, 19 – 52,161 – 170, 292 – 315.
• Osborne, R. (1998) Archaic and Classical Greek Art, Oxford University Press, 9 – 21.
• Srejović, D. i A. Cermanović-Kuzmanović (1979) Rečnik grčke i rimske mitologije, Beograd: Srpska književna zadruga
• Whitley, J. (2001) The Archaeology of Ancient Greece, Cambridge University Press, 60 – 74, 269 – 293, 400 - 419.
↑↑↑