Arheologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат истраживања
Увод у истраживање ловачкосакупљачких заједница; историјат археолошких интерпретација од 60-их година 20. века до данас.

2. недеља
предавање - Теоријски и методолошки оквири
Процесни приступ и теорија средњег опсега

3. недеља
предавање - Етноархеолошка проучавања
Предмет и циљ етноархеолошких истраживања ловачкосакупљачких заједница у различитим деловима света; примењивост у археолошкој интерпретацији.

4. недеља
предавање - Археолошки контекст: тафономија остатака
Фактори депозиције и постдепозициони процеси; деловање антропогених и биогених фактора; тафономска анализа.

5. недеља
предавање - Палеогеографска и палеоеколошка проучавања
Елементи за реконструкцију палеогеографских и палеоеколошких прилика у истраживаним областима. Пример: јужни Епир након максимума последњег глацијала.

6. недеља
предавање - Палеодемографија
Елементи за реконструкцију величине групе; демографски процеси у раној праисторији.

7. недеља
предавање - Средина, ресурси и исхрана
Оптимални капацитет биомасе; дистрибуција и сезоналност ресурса.

8. недеља
предавање - Мобилност, сезоналност и територија
Археолошки критеријуми за дефинисање мобилности, сезоналности и територијалности; етнографска грађа и етноархеолошке паралеле.

9. недеља
предавање - Просторна анализа насеља и станишта
Основни принципи просторне анализе на макро, мезо и микро плану; статистичке технике; археозоолошке анализе; спајање артефаката; дефинисање зона активности и утврђивање природе насељавања; природни заклони као људска станишта.

10. недеља
предавање - Системи веровања; религијска пракса
Критеријуми за археолошко препознавање шаманизма и тотемизма; сведочанства о култу и ритуалима.

11. недеља
предавање - Културна и друштвена интеграција
Фактори културне и друштвене интеграције; примери: горњи палеолит франкокантабријске области, горњи палеолит средње и источне Европе, епипалеолит Блиског истока, мезолит Ђердапа.

12. недеља
семинар - Презентација рада на задату тему.
Материја из првог дела курса, закључно са 9. предавањем.

13. недеља
предавање - Презентација рада на задату тему
Презентација рада који се односи на материју из другог дела курса, закључно са 11. предавањем.

14. недеља
предавање - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
↑↑↑